65. Farmakologické dny

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Česká a Slovenská společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii si Vás prostřednictvím organizačního výboru dovolují pozvat na již 65. Farmakologické dny, které se budou konat ve dnech 16. – 18. září 2015 v Praze pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. Novinkou letošního tradičního setkání českých a slovenských farmakologů je paralelní uspořádání „5. kongresu ČOSKF ČLS JEP“, pořádaného Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS JEP.
Obě konference se budou konat nedaleko historického centra metropole, v Purkyňově ústavu na Albertově, v budově, která během své devadesátileté existence hostila mnoho významných českých i světových vědců, a sama nese jméno jednoho z nich. Spolu s Vámi bychom rádi připravili zajímavý, odborně fundovaný a po všech stránkách kvalitní program, který bude zahrnovat jak plakátová sdělení, tak ústní prezentace Vašich vědeckých prací.
Těšíme se i letos na Vaši hojnou aktivní i pasivní účast, dokládající nezastupitelný význam a úroveň českého výzkumu v oblasti biomedicíny.
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky